Mäyräkoirapalsta ry

Yhdistyksemme tarkoitus on auttaa kodittomia tai pikaisesti apua tarvitsevia mäyräkoiria/mäyräkoiramixejä löytämään huolehtiva koti. Yhdistykseltä voi anoa apua äkillisiin ja ennalta-arvaamattomiin eläinlääkärikuluihin; yhdistyksen hallitus käsittelee tapauskohtaisesti kenelle apua voidaan tarjota.

Yhdistyksemme toimii vain Suomessa. Poikkeuksena jo aiemmin maahantuodut aikuiset kodinvaihtajat.

Yhdistämme vähävaraiset lemmikkien pitäjät ja ihmiset jotka haluavat auttaa, mutta eivät voi pitää omia lemmikkejä.


Yhdistys rekisteröity 5.7.2017, Rekisterinumero 219.846